ผลการอนุมัติการใช้งานระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้


วิธีการเข้าสู่ระบบหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว username : หมายเลขบัตรประชาชน Password : : หมายเลขบัตรประชาชน

ที่ โรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สมัครเมื่อ ผลการอนุมัติ
1 บ้านห้วยขี้เหล็ก 18 เม.ย. 2543 : 13:43 อนุมัติแล้ว
2 สุภาคมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร 12 พ.ย. 2563 : 15:08 อนุมัติแล้ว
3 วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร 10 พ.ย. 2563 : 21:31 อนุมัติแล้ว
4 บ้านหนองผือโนนแคน สพป.สุรินทร์ เขต 1 10 พ.ย. 2563 : 16:19 อนุมัติแล้ว
5 วัดชุมนุมสูง สพป.ระยอง เขต 2 10 พ.ย. 2563 : 15:51 อนุมัติแล้ว
6 บ้านโพงกอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 10 พ.ย. 2563 : 13:23 อนุมัติแล้ว
7 บ้านคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1 10 พ.ย. 2563 : 10:32 อนุมัติแล้ว
8 โรงเรียนบ้านแม่แมม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 พ.ย. 2563 : 09:51 อนุมัติแล้ว
9 โรงเรีียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป.สุรินทร์ เขต 2 10 พ.ย. 2563 : 09:01 อนุมัติแล้ว
10 วัดแค สพป.สมุทรปราการ เขต 1 9 พ.ย. 2563 : 21:43 อนุมัติแล้ว
11 ประชาสวัสดิ์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 9 พ.ย. 2563 : 19:12 อนุมัติแล้ว
12 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 9 พ.ย. 2563 : 14:58 อนุมัติแล้ว
13 บ้านหนองมะสัง สพป.อุทัยธานี เขต 2 3 พ.ย. 2563 : 13:56 อนุมัติแล้ว
14 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2563 : 17:28 อนุมัติแล้ว
15 บ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2563 : 15:05 อนุมัติแล้ว
16 วัดท่ามะปราง สพป.สระบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2563 : 12:25 อนุมัติแล้ว
17 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2563 : 11:42 อนุมัติแล้ว
18 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 28 ต.ค. 2563 : 10:15 อนุมัติแล้ว
19 บ้านท่าพลู สพป.สระบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2563 : 09:40 อนุมัติแล้ว
20 บ้านม่วงน้ำไพร สพป.หนองคาย เขต 1 28 ต.ค. 2563 : 08:17 อนุมัติแล้ว
21 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป.พิจิตร เขต 1 28 ต.ค. 2563 : 06:09 อนุมัติแล้ว
22 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 27 ต.ค. 2563 : 22:26 อนุมัติแล้ว
23 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.สระแก้ว เขต 2 27 ต.ค. 2563 : 16:20 อนุมัติแล้ว
24 บ้านคำเจริญ สพป.สกลนคร เขต 3 27 ต.ค. 2563 : 15:45 อนุมัติแล้ว
25 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 27 ต.ค. 2563 : 14:53 อนุมัติแล้ว
26 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 27 ต.ค. 2563 : 11:16 อนุมัติแล้ว
27 บ้านน้ำครกใหม่ สพป.น่าน เขต 1 27 ต.ค. 2563 : 10:25 อนุมัติแล้ว
28 โรงเรียนวัดโพนทอง สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 19:57 อนุมัติแล้ว
29 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก 26 ต.ค. 2563 : 18:05 อนุมัติแล้ว
30 บ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 17:14 อนุมัติแล้ว
31 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 15:11 อนุมัติแล้ว
32 บ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 26 ต.ค. 2563 : 15:09 อนุมัติแล้ว
33 โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 13:47 อนุมัติแล้ว
34 บ้านเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 13:37 อนุมัติแล้ว
35 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 13:14 อนุมัติแล้ว
36 โสตศึกษาจังหวัดพังงา สพป.พังงา 26 ต.ค. 2563 : 12:46 อนุมัติแล้ว
37 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 26 ต.ค. 2563 : 12:24 อนุมัติแล้ว
38 บ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 12:19 อนุมัติแล้ว
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:55 อนุมัติแล้ว
40 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 3 26 ต.ค. 2563 : 11:55 อนุมัติแล้ว
41 บ้านท่าฤทธิ์ สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:54 อนุมัติแล้ว
42 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:49 อนุมัติแล้ว
43 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์​ 1 สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:42 อนุมัติแล้ว
44 บ้านป่าวังกวาง สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:40 อนุมัติแล้ว
45 บ้านคลองไทร สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:32 อนุมัติแล้ว
46 วัดชำผักแพว สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:21 อนุมัติแล้ว
47 บ้านผังสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:19 อนุมัติแล้ว
48 วัดร่องแซง สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:18 อนุมัติแล้ว
49 บ้านซับพริก สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:17 อนุมัติแล้ว
50 ชุนชนไผ่ล้อม สพป.นครพนม เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:14 อนุมัติแล้ว
51 โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 11:08 อนุมัติแล้ว
52 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 10:49 อนุมัติแล้ว
53 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 10:48 อนุมัติแล้ว
54 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป.เชียงราย เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 10:18 อนุมัติแล้ว
55 วัดฆะมัง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 10:07 อนุมัติแล้ว
56 วัดท่ามะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 26 ต.ค. 2563 : 09:49 อนุมัติแล้ว
57 บ้านท้องนายปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 09:40 อนุมัติแล้ว
58 วัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 09:35 อนุมัติแล้ว
59 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป.อุดรธานี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 09:34 อนุมัติแล้ว
60 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 26 ต.ค. 2563 : 09:31 อนุมัติแล้ว
61 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป.พิษณุโลก เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 08:39 อนุมัติแล้ว
62 วัดตะโกสูง สพป.นครปฐม เขต 1 25 ต.ค. 2563 : 23:52 อนุมัติแล้ว
63 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 23:14 อนุมัติแล้ว
64 โรงเรียน​บ้านน้ำเค็ม สพป.สงขลา เขต 3 25 ต.ค. 2563 : 19:30 อนุมัติแล้ว
65 วัดชลธีนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 18:47 อนุมัติแล้ว
66 โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต 1 25 ต.ค. 2563 : 15:17 อนุมัติแล้ว
67 บ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ต 25 ต.ค. 2563 : 14:46 อนุมัติแล้ว
68 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 25 ต.ค. 2563 : 12:33 อนุมัติแล้ว
69 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป.สกลนคร เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 12:14 อนุมัติแล้ว
70 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 25 ต.ค. 2563 : 12:13 อนุมัติแล้ว
71 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 25 ต.ค. 2563 : 12:03 อนุมัติแล้ว
72 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 11:46 อนุมัติแล้ว
73 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ 24 ต.ค. 2563 : 11:07 อนุมัติแล้ว
74 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป.สระแก้ว เขต 2 20 ต.ค. 2563 : 16:37 อนุมัติแล้ว
75 โรงเรียนบ้านสันติวัน สพป.เชียงราย เขต 2 19 ต.ค. 2563 : 18:18 อนุมัติแล้ว
76 ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 19 ต.ค. 2563 : 08:32 อนุมัติแล้ว
77 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2 18 ต.ค. 2563 : 14:52 อนุมัติแล้ว
78 วัดลานคา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 15 ต.ค. 2563 : 17:05 อนุมัติแล้ว
79 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป.นครราชสีมา เขต 4 15 ต.ค. 2563 : 17:03 อนุมัติแล้ว
80 บ้านเหล่าอ้อย สพป.สระแก้ว เขต 2 15 ต.ค. 2563 : 10:06 อนุมัติแล้ว
81 โรงเรียนบ้านร่องระกำ สพป.เพชรบุรี เขต 2 14 ต.ค. 2563 : 14:11 อนุมัติแล้ว
82 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4 13 ต.ค. 2563 : 21:24 อนุมัติแล้ว
83 บ้านเกาะน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 13 ต.ค. 2563 : 08:12 อนุมัติแล้ว
84 บ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต 4 12 ต.ค. 2563 : 15:09 อนุมัติแล้ว
85 วัดตาลเดี่ยว สพป.สระบุรี เขต 2 11 ต.ค. 2563 : 17:14 อนุมัติแล้ว
86 บ้านนิคมสายโท 8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 11 ต.ค. 2563 : 08:28 อนุมัติแล้ว
87 โรงเรียนวัดหนองเขนง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 10 ต.ค. 2563 : 08:52 อนุมัติแล้ว
88 วัดทุ่งนาใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 10 ต.ค. 2563 : 04:20 อนุมัติแล้ว
89 บ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8 ต.ค. 2563 : 13:53 อนุมัติแล้ว
90 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8 ต.ค. 2563 : 10:33 อนุมัติแล้ว
91 บ้านสะแกงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 7 ต.ค. 2563 : 21:33 อนุมัติแล้ว
92 บ้านควนม่วง สพป.กระบี่ 7 ต.ค. 2563 : 07:55 อนุมัติแล้ว
93 อนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป.สุโขทัย เขต 1 6 ต.ค. 2563 : 20:52 อนุมัติแล้ว
94 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6 ต.ค. 2563 : 16:37 อนุมัติแล้ว
95 แสงประเสริฐ สพป.นนทบุรี เขต 2 6 ต.ค. 2563 : 09:15 อนุมัติแล้ว
96 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 5 ต.ค. 2563 : 10:59 อนุมัติแล้ว
97 บ้านหนองทุ่ม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4 ต.ค. 2563 : 11:31 อนุมัติแล้ว
98 วัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร 4 ต.ค. 2563 : 09:34 อนุมัติแล้ว
99 บ้านโพนเลาโพนทอง สพป.อุดรธานี เขต 1 3 ต.ค. 2563 : 08:28 อนุมัติแล้ว
100 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป.อำนาจเจริญ 29 ก.ย. 2563 : 06:14 อนุมัติแล้ว
101 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ สพป.ราชบุรี เขต 1 28 ก.ย. 2563 : 10:38 อนุมัติแล้ว
102 อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 27 ก.ย. 2563 : 22:55 อนุมัติแล้ว
103 บ้านหมื่นไวย สพป.นครราชสีมา เขต 1 27 ก.ย. 2563 : 13:40 อนุมัติแล้ว
104 วัดศรัทธาราษฎร์ สพป.ราชบุรี เขต 1 26 ก.ย. 2563 : 11:21 อนุมัติแล้ว
105 โรงเรียนบ้านโนนราษี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 26 ก.ย. 2563 : 10:33 อนุมัติแล้ว
106 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)​ สพป.แพร่ เขต 2 23 ก.ย. 2563 : 08:37 อนุมัติแล้ว
107 วัดบึงกอก สพป.พิษณุโลก เขต 1 22 ก.ย. 2563 : 21:49 อนุมัติแล้ว
108 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 1 22 ก.ย. 2563 : 16:45 อนุมัติแล้ว
109 บ้านวังนางนวล สพป.เพชรบุรี เขต 2 21 ก.ย. 2563 : 14:09 อนุมัติแล้ว
110 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 17 ก.ย. 2563 : 20:29 อนุมัติแล้ว
111 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครพนม เขต 2 17 ก.ย. 2563 : 18:19 อนุมัติแล้ว
112 บ้านคลองจาก สพป.ตราด 17 ก.ย. 2563 : 08:46 อนุมัติแล้ว
113 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป.นครนายก 17 ก.ย. 2563 : 05:55 อนุมัติแล้ว
114 บ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 16 ก.ย. 2563 : 22:17 อนุมัติแล้ว
115 บ้านน้ำทองน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 3 16 ก.ย. 2563 : 15:33 อนุมัติแล้ว
116 วัดสองห้อง สพป.นครปฐม เขต 1 15 ก.ย. 2563 : 13:07 อนุมัติแล้ว
117 บ้านปากช่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 15 ก.ย. 2563 : 11:28 อนุมัติแล้ว
118 โรงเรียนวัดวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 15 ก.ย. 2563 : 11:07 อนุมัติแล้ว
119 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 14 ก.ย. 2563 : 18:53 อนุมัติแล้ว
120 บ้านห้วยกวางจริง สพป.เพชรบุรี เขต 2 14 ก.ย. 2563 : 12:07 อนุมัติแล้ว
121 วัดโพธิ์ตรุ สพป.ลพบุรี เขต 1 13 ก.ย. 2563 : 22:06 อนุมัติแล้ว
122 บ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 13 ก.ย. 2563 : 19:47 อนุมัติแล้ว
123 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป.อุดรธานี เขต 3 13 ก.ย. 2563 : 13:33 อนุมัติแล้ว
124 บ้านโพนทา สพป.นครพนม เขต 1 11 ก.ย. 2563 : 21:07 อนุมัติแล้ว
125 ร.ร.บ้านคลองของ สพป.ระนอง 11 ก.ย. 2563 : 18:21 อนุมัติแล้ว
126 โรงเรียนบ้านลิพอน สพป.ภูเก็ต 11 ก.ย. 2563 : 16:17 อนุมัติแล้ว
127 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป.นครราชสีมา เขต 7 10 ก.ย. 2563 : 05:53 อนุมัติแล้ว
128 บ้านคลองหว้า สพป.สระแก้ว เขต 2 9 ก.ย. 2563 : 14:56 อนุมัติแล้ว
129 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 9 ก.ย. 2563 : 09:54 อนุมัติแล้ว
130 เทพพิทักษ์พิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7 ก.ย. 2563 : 18:51 อนุมัติแล้ว
131 สนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 6 ก.ย. 2563 : 08:53 อนุมัติแล้ว
132 บ้านไม้สะเป่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5 ก.ย. 2563 : 17:38 อนุมัติแล้ว
133 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1 5 ก.ย. 2563 : 16:12 อนุมัติแล้ว
134 นวภ สพป.นนทบุรี เขต 1 5 ก.ย. 2563 : 15:25 อนุมัติแล้ว
135 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป.สระแก้ว เขต 2 1 ก.ย. 2563 : 09:34 อนุมัติแล้ว
136 บ้านหนองประดู่ สพป.ลพบุรี เขต 2 29 ส.ค. 2563 : 13:10 อนุมัติแล้ว
137 บ้านหนองยาง สพป.สระแก้ว เขต 2 28 ส.ค. 2563 : 11:32 อนุมัติแล้ว
138 โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 28 ส.ค. 2563 : 11:05 อนุมัติแล้ว
139 บ้านหนองสังข์ สพป.สระแก้ว เขต 2 27 ส.ค. 2563 : 20:53 อนุมัติแล้ว
140 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 สพป.สระแก้ว เขต 2 27 ส.ค. 2563 : 18:22 อนุมัติแล้ว
141 วัดหนองติม สพป.สระแก้ว เขต 2 27 ส.ค. 2563 : 16:29 อนุมัติแล้ว
142 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 17 ส.ค. 2563 : 13:00 อนุมัติแล้ว
143 ธรรมยานประยุต สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:34 อนุมัติแล้ว
144 บ้านหนองปรือ สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:22 อนุมัติแล้ว
145 บ้านเนินผาสุก สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:19 อนุมัติแล้ว
146 บ้านน้ำซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:17 อนุมัติแล้ว
147 บ้านทุ่งหินโคน สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:17 อนุมัติแล้ว
148 บ้านทุ่งพลวง สพป.สระแก้ว เขต 1 2 ส.ค. 2563 : 20:04 อนุมัติแล้ว
149 บ้านคลองมะละกอ สพป.สระแก้ว เขต 1 1 ส.ค. 2563 : 15:15 อนุมัติแล้ว
150 อนุบาลบุณฑริก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1 ส.ค. 2563 : 11:15 อนุมัติแล้ว
151 บ้านเขาข่า สพป.สระแก้ว เขต 1 31 ก.ค. 2563 : 12:57 อนุมัติแล้ว
152 โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด 30 ก.ค. 2563 : 18:07 อนุมัติแล้ว
153 บ้านใหม่ถาวร สพป.สระแก้ว เขต 1 29 ก.ค. 2563 : 18:28 อนุมัติแล้ว
154 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 17:05 อนุมัติแล้ว
155 บ้านแม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต 2 25 ก.ค. 2563 : 14:03 อนุมัติแล้ว
156 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป.ระนอง 17 ก.ค. 2563 : 13:45 อนุมัติแล้ว
157 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป.มหาสารคาม เขต 1 12 ก.ค. 2563 : 01:54 อนุมัติแล้ว
158 วัดหนองปล่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 6 ก.ค. 2563 : 01:08 อนุมัติแล้ว
159 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 16 มิ.ย. 2563 : 06:59 อนุมัติแล้ว
160 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4 พ.ค. 2563 : 15:07 อนุมัติแล้ว
161 27 เม.ย. 2563 : 14:34 อนุมัติแล้ว
162 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 26 เม.ย. 2563 : 23:43 อนุมัติแล้ว
163 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 สพป.กระบี่ 25 เม.ย. 2563 : 23:36 อนุมัติแล้ว
164 โรงเรียนบ้านตูมฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 25 เม.ย. 2563 : 21:27 อนุมัติแล้ว
165 วัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 23 เม.ย. 2563 : 10:29 อนุมัติแล้ว
166 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 1 17 เม.ย. 2563 : 12:47 อนุมัติแล้ว
167 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12 เม.ย. 2563 : 12:17 อนุมัติแล้ว
168 บ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 11 เม.ย. 2563 : 21:11 อนุมัติแล้ว
169 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี สพป.อุดรธานี เขต 2 8 เม.ย. 2563 : 10:52 อนุมัติแล้ว
170 โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 2 5 เม.ย. 2563 : 03:09 อนุมัติแล้ว
171 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3 เม.ย. 2563 : 15:11 อนุมัติแล้ว
172 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 30 มี.ค. 2563 : 19:39 อนุมัติแล้ว
173 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป.ลพบุรี เขต 1 29 มี.ค. 2563 : 13:32 อนุมัติแล้ว
174 บ้านภูมินิยมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 28 มี.ค. 2563 : 13:04 อนุมัติแล้ว
175 กาญจนาภิเษกสมโภชฯ สพป.ปทุมธานี เขต 1 25 มี.ค. 2563 : 12:23 อนุมัติแล้ว
176 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป.หนองคาย เขต 2 22 มี.ค. 2563 : 19:46 อนุมัติแล้ว
177 บ้านดง สพป.ลำพูน เขต 2 21 มี.ค. 2563 : 21:45 อนุมัติแล้ว
178 อนุบาลสวรรคดลก สพป.สุโขทัย เขต 2 20 มี.ค. 2563 : 22:03 อนุมัติแล้ว
179 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 20 มี.ค. 2563 : 10:10 อนุมัติแล้ว
180 บ้านคลองคันฉอ สพป.สระแก้ว เขต 1 19 มี.ค. 2563 : 10:22 อนุมัติแล้ว
181 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร 16 มี.ค. 2563 : 11:19 อนุมัติแล้ว
182 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 15 มี.ค. 2563 : 20:22 อนุมัติแล้ว
183 สามัคคีปริยัตฺธรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 13 มี.ค. 2563 : 12:18 อนุมัติแล้ว
184 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 12 มี.ค. 2563 : 15:38 อนุมัติแล้ว
185 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11 มี.ค. 2563 : 15:19 อนุมัติแล้ว
186 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 9 มี.ค. 2563 : 14:06 อนุมัติแล้ว
187 วัดราชนัดดา สพป.กรุงเทพมหานคร 9 มี.ค. 2563 : 11:14 อนุมัติแล้ว
188 7 มี.ค. 2563 : 23:02 อนุมัติแล้ว
189 บ้านบาก อ.เขมราฐ จ.อุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4 มี.ค. 2563 : 11:15 อนุมัติแล้ว
190 โรงเีรยนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2 มี.ค. 2563 : 10:56 อนุมัติแล้ว
191 บ้านกนองหรี สพป.สุรินทร์ เขต 3 29 ก.พ. 2563 : 09:02 อนุมัติแล้ว
192 อนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 26 ก.พ. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
193 บ้านไผ่ล้อม สพป.แพร่ เขต 2 26 ก.พ. 2563 : 13:13 อนุมัติแล้ว
194 ชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 21 ก.พ. 2563 : 09:21 อนุมัติแล้ว
195 วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สพป.กรุงเทพมหานคร 18 ก.พ. 2563 : 00:01 อนุมัติแล้ว
196 วัดหัวโพธิ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 17 ก.พ. 2563 : 14:22 อนุมัติแล้ว
197 โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต 1 13 ก.พ. 2563 : 13:57 อนุมัติแล้ว
198 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ สพป.ปัตตานี เขต 3 10 ก.พ. 2563 : 14:59 อนุมัติแล้ว
199 บ้านไชยราช สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10 ก.พ. 2563 : 14:35 อนุมัติแล้ว
200 บ้านสบขาม สพป.พะเยา เขต 2 10 ก.พ. 2563 : 11:54 อนุมัติแล้ว
201 โคกสูงประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 9 ก.พ. 2563 : 06:15 อนุมัติแล้ว
202 บ้านนาไพรงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5 ก.พ. 2563 : 22:10 อนุมัติแล้ว
203 บ้านวังวน สพป.สระแก้ว เขต 1 5 ก.พ. 2563 : 21:18 อนุมัติแล้ว
204 อนุบาลไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4 ก.พ. 2563 : 22:32 อนุมัติแล้ว
205 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 1 31 ม.ค. 2563 : 09:36 อนุมัติแล้ว
206 โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.ลพบุรี เขต 2 29 ม.ค. 2563 : 23:25 อนุมัติแล้ว
207 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 1 ม.ค. 2563 : 09:55 อนุมัติแล้ว
208 บ้านห้วยใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 2 24 ธ.ค. 2562 : 20:50 อนุมัติแล้ว
209 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร 9 ธ.ค. 2562 : 15:02 อนุมัติแล้ว
210 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 5 ธ.ค. 2562 : 22:59 อนุมัติแล้ว
211 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2 17 ต.ค. 2562 : 19:25 อนุมัติแล้ว
212 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2562 : 21:41 อนุมัติแล้ว
213 บ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต 1 17 ก.ย. 2562 : 13:56 อนุมัติแล้ว
214 โนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 16 ก.ย. 2562 : 13:12 อนุมัติแล้ว
215 วัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต 2 14 ก.ย. 2562 : 14:24 อนุมัติแล้ว
216 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3 12 ก.ย. 2562 : 21:51 อนุมัติแล้ว
217 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 1 12 ก.ย. 2562 : 10:47 อนุมัติแล้ว
218 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 12 ก.ย. 2562 : 10:30 อนุมัติแล้ว
219 บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร 12 ก.ย. 2562 : 09:28 อนุมัติแล้ว
220 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป.ปัตตานี เขต 3 12 ก.ย. 2562 : 08:46 อนุมัติแล้ว
221 บ้านไอปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 12 ก.ย. 2562 : 05:52 อนุมัติแล้ว
222 บ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1 11 ก.ย. 2562 : 23:13 อนุมัติแล้ว
223 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 11 ก.ย. 2562 : 22:37 อนุมัติแล้ว
224 พระจันทร์ศรีสุข สพป.สุรินทร์ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 20:34 อนุมัติแล้ว
225 สังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 20:30 อนุมัติแล้ว
226 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต 6 11 ก.ย. 2562 : 20:29 อนุมัติแล้ว
227 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 15:04 อนุมัติแล้ว
228 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 11 ก.ย. 2562 : 14:58 อนุมัติแล้ว
229 บ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 13:42 อนุมัติแล้ว
230 วัดวิสุทธิวงศ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 13:07 อนุมัติแล้ว
231 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต 1 11 ก.ย. 2562 : 11:10 อนุมัติแล้ว
232 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป.ตรัง เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 11:04 อนุมัติแล้ว
233 หมู่บ้าน​ป่าไม้​ห้วย​จันทน์​ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 11 ก.ย. 2562 : 10:58 อนุมัติแล้ว
234 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 10:57 อนุมัติแล้ว
235 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 10:49 อนุมัติแล้ว
236 บ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 10 ก.ย. 2562 : 23:59 อนุมัติแล้ว
237 บ้านดอนสูง สพป.ตราด 10 ก.ย. 2562 : 21:28 อนุมัติแล้ว
238 บ้านน้อยจอมศรี สพป.สกลนคร เขต 1 10 ก.ย. 2562 : 20:41 อนุมัติแล้ว
239 บ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 10 ก.ย. 2562 : 19:07 อนุมัติแล้ว
240 ชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10 ก.ย. 2562 : 18:05 อนุมัติแล้ว
241 วัดสุวรรณวิหารน้อย สพป.พัทลุง เขต 1 10 ก.ย. 2562 : 17:46 อนุมัติแล้ว
242 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป.ชัยนาท 9 ก.ย. 2562 : 10:48 อนุมัติแล้ว
243 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1 3 ก.ย. 2562 : 16:48 อนุมัติแล้ว
244 อนุบาลชนแดน สพป.เพชรบุรี เขต 1 3 ก.ย. 2562 : 15:47 อนุมัติแล้ว
245 บ้านดอนสำนัก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2 ก.ย. 2562 : 20:50 อนุมัติแล้ว
246 บ้านขามพิมาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2 ก.ย. 2562 : 13:25 อนุมัติแล้ว
247 วัดท่าเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 28 ส.ค. 2562 : 09:20 อนุมัติแล้ว

หมายเหตุ : ต้องได้รับการอนุมัติจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้